Điểm thi thử cuối khóa 2014

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN LÝ (lê quý đôn) NGÀY 28.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 NGÔ THỊ THANH BÌNH 4.2
2 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 3.0
3 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 4.8
4 TRỊNH XUÂN HOÀNG 2.2
5 LÊ THỊ SAN 3.0
6 TRẦN KHẮC THANH 4.2
7 LÊ TRỊNH PHƯỚC 3.6
8 LÊ LUYỆN 3.2
9 KENDO 2.2
10 KHÔNG TÊN 2.0
11 KHÔNG TÊN 5.4
12 KHÔNG TÊN 2.0
13 KHÔNG TÊN 4.6
14 VĂN QUÝ HỢP 2.0
15 PHẠM THANH HIỆP 2.6

BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN TOÁN LỚP TỐI NĂM HỌC 2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM
1 Trần Thị Trâm Anh 6,0
2 Trần Nhật Anh 5,5
3 Phan Vân Anh 3,0
4 Anh 3,5
5 Nguyễn Văn Diệu 4,0
6 Nguyễn Thị Thanh Dừng 5,25
7 Diệp Huỳnh Mỹ Duyên 3,0
8 Văn Hải 6,0
9 Trịnh Hằng 6,0
10 Vũ Xuân Bích Hằng 7,0
11 Nguyễn Thị Hạnh 3,25
12 Nguyễn Thị Hạnh 3,25
13 Sa ra He 3,25
14 Hoàng Thị Hiền 2,0
15 Nguyễn Quang Huy Hoàng 5,25
16 Nguyễn Đình Huy 5,25
17 Trần Thạch Lam 6,0
18 Lê Hoàng Long 9,0
19 Trịnh Như Nghĩa 4,0
20 Hương Nguyễn 4,25
21 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 6,0
22 Phùng Văn Nhựt 8,25
23 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5,5
24 Nguyễn Thanh Phương 6,0
25 Phạm Vũ Hoài Phương 6,0
26 Phùng Hữu Quan 3,5
27 Ngô Bảo Quang 2,0
28 Vũ Đức Quyền 7,0
29 Lý Thành Tài 7,25
30 Không Tên 8,0
31 Không Tên 5,0
32 Không Tên 2,0
33 Không Tên 4,0
34 Đặng Hồng Thắm 2,0
35 Nguyễn Trường Thắng 7,0
36 Nguyễn Văn Thành 9,0
37 Nguyễn Văn Thao 4,0
38 Vũ Thị Thu Thảo 6,5
39 Nguyễn Văn Thiên 6,25
40 Võ Thanh Thiện 9,0
41 Dương Hoàng Thịnh 6,25
42 Nguyễn Thị Hoài Thu 4,0
43 Đoàn Đặng Anh Thư 3,0
44 Phạm Công Thức 1,5
45 Lê Thị Kiều Tiên 5,0
46 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7,0
47 Trần Thế Trung 1,0
48 Đỗ Văn Tú 4,0
49 Đặng Thị Bích Tuyền 5,0
50 Ngô Thị Minh Xuân 8,25

ĐIỂM THI THÁNG 5 TRUNG TÂM LUYỆN THI TRI HÀNH
CƠ SỞ 168 ĐƯỜNG PHÚ LỢI .PHƯỜNG PHÚ HÒA THỦ DẦU MỘT – LỚP SÁNG

1. MAI HOÀI THU 6,5
2. N.HOÀNG NHƯ BÌNH 5
3. TRỊNH VĂN HÒA 2,5
4. HỒ THỊ MỸ THU 4,5
5. LƯƠNG CAO THẾ 5
6. DUNG 6
7. LÊ HUY VƯƠNG 2,5
8. ĐẶNG THẾ DƯƠNG 4
9. NGUYỄN THỊ HIÊN 5,5
10. LÊ THỊ THẮM 4

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN ANH NGÀY 29.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 Nguyễn Vũ Anh Thư 2.625
2 Phan Vân Anh 1.75
3 Nguyễn Thị Hạnh 3.0
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2.375
5 Nguyễn Vũ Nhị Thảo 3.875
6 Sang 3.875
7 Châu Thị Kim Hậu 5.125
8 Lê Thị Bích Thẩm 3.875
9 Lê Thị Thu Thảo 2.75
10 Ly 2.0
11 Nguyễn Văn Thảo 3.75
12 Nguyễn Thị Hoài Thu 4.0
13 Nguyễn Thị Quang Khanh 4.0

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN HÓA LỚP SÁNG NGÀY 30.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 LÊ THỊ ANH 6.6
2 NGUYỄN THỊ TƯƠI 6.8
3 LÊ THỊ MỸ HƯƠNG 7
4 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 5.2
5 HẢI 4.4
6 LÊ PHƯƠNG THẢO 2.6
7 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 5.8
8 NGUYỄN THỊ GIANG 3.4
9 NGUYỄN VĂN THÀNH 6.4
10 KHÔNG TÊN 2.4
11 LÊ HOÀNG LONG 3.2
12 TRẦN THỊ LÝ 5.2
13 NGÔ QUANG BẰNG 3.4
14 NGUYỄN HƯƠNG 5.6
15 ĐỒNG THỊ PHI YẾN 5
16 NGUYỄN THỊ BÍCH YẾN 5.6
17 NGUYỄN QUỐC HUY 4.6
18 VĂN NGỌC DŨ 4.8
19 PHAN PHƯƠNG 2.4
20 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 3.4
21 NGUYỄN VĂN AN 4
22 AN 2.2
23 HẰNG 3.6
24 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 3.4
25 ĐINH QUANG ĐẠO 3.2
26 PHẠM TUẤN CƯỜNG 3.6
27 TRẦN THỊ TRÚC QUỲNH 3.6

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN HÓA LỚP TỐI NGÀY 30.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 TRẦN NHẬT ANH 5.8
2 TĂNG THỊ THÚY 4.6
3 ĐÀO VĂN THỊNH 2.6
4 HOÀNG THỊ THỤY AN 2.4
5 PHẠM TRẦN HỮU HIẾU 3
6 TRẨN THỊ NHƯ QUỲNH 8
7 ĐẶNG THỊ BÍCH TUYỀN 3.8
8 NGUYỄN ĐÌNH HUY 3.4
9 NGUYỄN MINH HỒNG PHÚC 3.6
10 BÙI THỊ DUYÊN 2.4
11 LÊ THỊ KIỀU TIÊN 2.6
12 XUÂN TRÂM 2.8
13 TRẦN THẠCH LAM 6.4
14 VÕ THỊ KIM Ý 4.8
15 NGÔ THÀNH TÂY 2.6
16 NGÔ SỸ TÂY 4.6
17 LÊ HỮU NGHĨA 4
18 NGUYỄN HỮU THIÊN NGHI 5.8
19 NGUYỄN VĂN DIỆU 4.4
20 VŨ THẠCH MINH THANH 5
21 NGÔ ĐẠI LONG 4.4
22 PHAN THỊ HIẾN 2.0
23 HOÀNG THỊ HIỀN 2.6
24 NGUYỄN THỊ THANH DỪNG 4.2
25 NGÔ BẢO QUANG 3.2
26 ĐĂNG HỒNG THẮM 3.6
27 ĐỖ VĂN TÚ 3.2
28 TRẦN NGUYỄN THỊNH 3.2
29 TRẦN THẾ TRUNG 3.8
30 LÊ THỊ SAN 4
31 TRÂN QUỐC TÂY 2

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN LÝ (LỚP SÁNG) NGÀY 28.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 Ko Tên 9.6
2 Đồng Thị Phi Yến 4.2
3 An 4.2
4 Nguyễn Hữu Tài 2.2
5 Ngô Quang Bằng 4.2
6 Nguyễn Trường Giang 4.2
7 Nguyễn Quốc Huy 2.8
8 Dương Hải Đăng 2.6
9 Ngô Anh Tuấn 3.6
10 Hà Vỹ 3.4
11 Nguyễn Văn Thành 4.4
12 Lê Thị Mỹ Hương 3.8
13 Nguyễn Thị Giang 4.4
14 Đỗ Thị Tuyết Hằng 3.2
15 Phạm Vũ Hoài Phương 6.0
16 Hải 3.2
17 Nguyễn Thanh Phương 3.8
18 Sang 2.4
19 Đào 3.4
20 Lê Hoàng Long 5.2
21 Văn Ngọc Dũ 5.2
22 Đặng Thị Thu Hảo 5.2
23 Nguyễn Thị Bích Yến 5.6
24 An 2.8
25 Trương Thị Thùy Ngân 5.2
26 Nguyễn Kim Hoa 5.2
27 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4.6

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN LÝ (LỚP TỐI) NGÀY 28.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 TRẦN THI NHƯ QUỲNH 9.2
2 TRẦN NHẬT ANH 7.2
3 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 8.2
4 LÝ THÀNH TÀI 5.6
5 KHÔI 3.6
6 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG DUNG 2
7 TRẦN QUÔC TÂY 1.2
8 NGUYỄN ĐÌNH HUY 3
9 NGUYÊN VĂN THAO 3
10 NGỌC 2.2
11 ĐẶNG HỒNG THẮM 2
12 DIỆP HUỲNH MỸ DUYÊN 1.4
13 LÊ VĂN TÂN 2.6
14 NGUYỄN THỊ THANH DỪNG 2.6
15 TRẦN THẾ TRUNG 2.4
16 ĐỖ MINH HIẾU 2.4
17 NGUYỄN VŨ ANH THƯ 2.4
18 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 3.8
19 ĐẶNG THI BÍCH TUYỀN 2.6
20 HỒ CẨM ĐẠI 3.4
21 LY 2.4
22 ĐỖ VĂN TÚ 2.2
23 LÊ HỮU NGHĨA 2.8
24 TRẦN NGUYỄN THỊNH 1.8
25 NGÔ BẢO QUANG 1.8
26 PHẠM VŨ HOÀI PHƯƠNG 3.4
27 DƯƠNG HOÀNG THỊNH 4.2
28 TRỊNH NHƯ NGHĨA 4
29 NGÔ ĐẠI LONG 3
30 NGUYỄN SỸ TÂY 2
31 NGUYỄN VŨ NHỊ THẢO 4.4

ĐIỂM THI THÁNG 5 NĂM 2014
MÔN SINH NGÀY 27.05.2014

STT HỌ TÊN ĐIỂM THI
1 TRẦN THẠCH LAM 7.2
2 NGUYÊN ĐÌNH NAM 6
3 XUÂN TRÂM 4
4 TRƯỢNG VĂN TUY 3.2
5 VÕ THỊ KIM Ý 4.8
6 TRẦN THỊ LÝ 5.4
7 LÊ THỊ KIỀU TIÊN 4.8
8 HOÀNG THỊ HIỀN 2.8
9 TRỊNH NGỌC KIM NGÂN 2.4
10 ÁNH 4.2
11 NGÔ THỊ MINH XUÂN 7.2
12 NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG 5.2
13 DƯƠNG THỊ ANH 4.4
14 NGUYỄN MINH HỒNG PHÚC 5.8
15 NGUYỄN VĂN THIÊN 7.6
16 NHƯ BÙI 3.6

ĐIỂM THI THÁNG 5 TRUNG TÂM LUYỆN THI TRI HÀNH
CƠ SỞ 168 ĐƯỜNG PHÚ LỢI .PHƯỜNG PHÚ HÒA THỦ DẦU MỘT – LỚP TỐI

01. TRẦN HẢI YẾN 8
02. ĐẶNG ANH TUẤN 5,5
03. TRẦN THANH TRÚC 3,5
04. HUỲNH NGỌC CHÂU 5
05. LÂM TRUNG CƯỜNG 3
06. P. THỊ NGỌC THANH 6,5
07. N. THỊ HUYỀN TRANG 3
08. PHẠM THỊ MAI 2,5
09. MỸ HUỆ 4,5
10. VÕ HOÀNG THOA 4
11. BÍCH HOÀNG 3,5
12. AN 3
13. ĐẠT 3
14. HUỲNH ÁNH TÚ 3,5
15. NGUYÊN LÂM 5
16. ĐẶNG THỊ THƯƠNG 4
17. NGỌC ĐẸP 3,5
18. QUỐC DŨNG 2,5
19. TRUNG HIẾU 5
20. VĂN TOÀN 3
21. MẠNH 3

Theo kinh nghiệm của nhiều thí sinh đi trước, muốn có điểm cao trong kỳ thi đại học thì các bạn thí sinh phải vượt qua những đề luyện thi đại học cuối khóa như thế này với số điểm mỗi môn phải trên 5đ.

Để lại phản hồi...

*