ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN ANH

ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN TIẾNG ANH

NGÀY THI: 14.01.2017

 

  1. Hồ Thanh Mai: 8.2
  2. Lê Việt Thắng: 7.8
  3. Nguyễn Hữu An: 6.4
  4. Khanh: 5.6
  5. Trần Thị Ngọc Mai: 6.2
  6. Nguyễn Thị Y Phụng: 4.8

Để lại phản hồi...

*