ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA LỚP SÁNG

ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA LỚP SÁNG

NGÀY THI: 15.01.2017

 

 1. Lộc: 6.25
 2. Nguyễn Hữu An: 8.25
 3. Lê Bình: 7.5
 4. Duy Hậu: 10
 5. Nhân: 8.25
 6. Đinh Hoàng Ngân: 10
 7. Khanh: 9
 8. Tân: 7.25
 9. Hoàng Anh Thắng: 7
 10. Ngàn Khình: 5.75
 11. Lê Lương: 6.5
 12. Tây Nam: 6.5
 13. Trần Thị Ánh Vân:6.5

Để lại phản hồi...

*