ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN LÝ LỚP SÁNG

ĐIỂM THI  CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN LÝ LỚP SÁNG

NGÀY THI: 13.01.2017

 

  1. Đinh Hoàng Ngân: 9.4
  2. Nguyễn Hữu An: 7
  3. Lê Bình: 7.4
  4. Ngàn Khình: 5.8
  5. Nhân: 8.8
  6. Lộc: 5.2
  7. Khanh: 8.4
  8. Tân: 7
  9. Hoàng Anh Thắng: 5.6
  10. Phạm Xuân Thanh: 4.2

 

 

Để lại phản hồi...

*