ĐIỂM THI ANH VĂN NGÀY 27.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN ANH NGÀY 27.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 PHẠM THỊ MỸ DIỆU 8.5 2 LÊ THỊ THANH THUỶ 7.625 3 NGUYỄN TOÀN BẢO CHÂU 7.875 4 KSOR LỆ 5.625 5 NGUYỄN ĐỖ THUỶ TIÊN 5.625 6 CUNG THỊ HẬU 6.625

Xem thêm »