ĐIỄM THI MÔN VĂN NGÀY 23.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN VĂN NGÀY THI 23.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 PHẠM THỊ MỸ DIỆU 9 2 CUNG THỊ HẬU 9 3 NGUYỄN HOÀNG PHI 7.5 4 BÙI THỊ NGỌC QUYÊN 8 5 LÊ THỊ THANH THUỶ 8.5 6 NGUYỄN MINH HIẾU 7.5 7 TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ 6 8 NGUYỄN […]

Xem thêm »

ĐIỂM THI MÔN TOÁN LỚP SÁNG NGÀY 23.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN TOÁN LỚP SÁNG 23.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 HỒ MỸ DIỆU 7.5 2 ĐOÀN THỊ THAO 6 3 VŨ THỊ HỒNG LAN 6.5 4 LÊ NHÃ KHUYÊN 6.5 5 NGUYỄN HỮU ĐẠT 5 6 TƯỞNG HƯƠNG QUỲNH 7.5 7 BÙI THỊ DIỄM MY 7 8 TRẦN NGỌC NHƯ […]

Xem thêm »

ĐIỂM THI ANH VĂN NGÀY 27.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN ANH NGÀY 27.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 PHẠM THỊ MỸ DIỆU 8.5 2 LÊ THỊ THANH THUỶ 7.625 3 NGUYỄN TOÀN BẢO CHÂU 7.875 4 KSOR LỆ 5.625 5 NGUYỄN ĐỖ THUỶ TIÊN 5.625 6 CUNG THỊ HẬU 6.625

Xem thêm »

ĐIỂM THI MÔN HOÁ LỚP TỐI NGÀY 27.05.16

ĐIỂM THI THỬ MÔN HÓA LỚP TỐI NGÀY 27.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 UNG THÀNH NHÂN 7.4 2 NGUYỄN THỊ NGỌC THUÝ 6.8 3 PHẠM THUỲ TRANG 6.2 4 NGUYỄN HỮU ĐẠT 7 5 VÕ THỊ PHƯƠNG 7 6 LÊ THÁI THỊNH 6.8 7 NGUYỄN HỮU TRUNG HIẾU 7.6

Xem thêm »

ĐIỂM THI MÔN ĐỊA LÝ NGÀY 28.08.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN ĐỊA LÝ NGÀY 28.08.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 NGUYỄN MINH HIẾU 7 2 TRẦN THÀNH PHƯƠNG THẢO 6.5 3 NGUYỄN THỊ THU 6.5 4 NGUYỄN ANH NGOAN 6 5 TRƯƠNG CÔNG THOAN 6 6 NGUYỄN HOÀNG PHI 5.5

Xem thêm »

ĐIỂM THI MÔN HOÁ LỚP SÁNG NGÀY 27.05.16

ĐIỂM THI THỬ MÔN HÓA LỚP SÁNG ngày 27.05.16   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 NGUYỄN HỮU ĐẠT 9 2 HỒ THỊ MỸ DIỆU 9.8 3 TƯỞNG HƯƠNG QUỲNH 7.6 4 LÊ NGỌC HẢI 7.6 5 TRẦN NGỌC NHƯ 7.8 6 HOÀNG VĂN KIÊN 5.4 7 ĐOÀN THỊ THAO 6.4 8 DƯƠNG THANH HÀ […]

Xem thêm »

ĐIỂM THI MÔN LÝ LỚP TỐI NGÀY 25.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN LÝ LỚP TỐI NGÀY 25.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 NGUYỄN DẠ THẢO 6.8 2 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 5.4 3 TRẦN VĂN HOÀ 6.6 4 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 5.2 5 LÊ THÁI THỊNH 5.8 6 NGUYỄN ĐỖ THUỶ TIÊN 5.2 7 NGUYỄN HỮU ĐẠT 7 8 DƯƠNG THANH […]

Xem thêm »

ĐIỂM THI THỬ MÔN LÝ LỚP SÁNG NGÀY 25.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN LÝ LỚP SÁNG NGÀY 25.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 TƯỞNG HƯƠNG QUỲNH 7.6 2 TRẦN TẤN LỘC 7.4 3 NGUYỄN HỮU TRUNG HIẾU 7 4 LÊ NGỌC HẢI 6.2 5 NGUYỄN HỮU ĐẠT 6 6 ĐOÀN THỊ THAO 5.8 7 TẠ NGỌC HIỀN 5.8 8 TRẦN THỊ NHƯ […]

Xem thêm »

ĐIỂM THI THỬ MÔN SINH NGÀY 24.05.2016

ĐIỂM THI THỬ MÔN SINH NGÀY 24.05.2016   STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM 1 HỒNG ĐỨC 9.4 2 UNG THÀNH NHÂN 8.4 3 NGUYỄN THỊ THU HOÀ 7 4 ĐINH THỊ TUYẾT UYÊN 7.4 5 TẠ THI THU HÀ 4.2 6 PHẠM THUỲ TRANG 6.6 7 NGUYỄN DẠ THẢO 9 8 LÊ NHÃ KHUYÊN 9.2 […]

Xem thêm »