Điểm thi thử cuối khóa 2015

ĐIỂM THI THỬ MÔN VĂN

NGÀY THI 23.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 PHẠM THỊ MỸ DIỆU 9
2 CUNG THỊ HẬU 9
3 NGUYỄN HOÀNG PHI 7.5
4 BÙI THỊ NGỌC QUYÊN 8
5 LÊ THỊ THANH THUỶ 8.5
6 NGUYỄN MINH HIẾU 7.5
7 TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ 6
8 NGUYỄN THỊ THU 5
9 LÂM 7.5
10 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 7
11 NGÔ THỊ MAI PHƯƠNG 7.5
12 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 6.5
13 TRƯƠNG CÔNG THOAN 6.5
14 NGUYỄN ANH NGOAN 5.5
15 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN 5

ĐIỂM THI THỬ MÔN LÝ

LỚP SÁNG NGÀY 25.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 TƯỞNG HƯƠNG QUỲNH 7.6
2 TRẦN TẤN LỘC 7.4
3 NGUYỄN HỮU TRUNG HIẾU 7
4 LÊ NGỌC HẢI 6.2
5 NGUYỄN HỮU ĐẠT 6
6 ĐOÀN THỊ THAO 5.8
7 TẠ NGỌC HIỀN 5.8
8 TRẦN THỊ NHƯ HUỲNH 5.6
9 BÙI THỊ DIỄM MY 5.6
10 AN 5.4
11 NGUYỄN TRẦN DIỆU ÁI 5

ĐIỂM THI THỬ MÔN HÓA

LỚP SÁNG ngày 27.05.16

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 NGUYỄN HỮU ĐẠT 9
2 HỒ THỊ MỸ DIỆU 9.8
3 TƯỞNG HƯƠNG QUỲNH 7.6
4 LÊ NGỌC HẢI 7.6
5 TRẦN NGỌC NHƯ 7.8
6 HOÀNG VĂN KIÊN 5.4
7 ĐOÀN THỊ THAO 6.4
8 DƯƠNG THANH HÀ 8.4
9 LÊ THÁI THỊNH 7.4
10 AN 7
11 TRẦN TẤN LỘC 8.6
12 VŨ THI HỒNG LAN 6.8
13 PHAN TẤN ĐẦY 8.8
14 BÙI THỊ DIỄM MY 6.4

ĐIỂM THI THỬ MÔN TOÁN

LỚP SÁNG 23.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 HỒ MỸ DIỆU 7.5
2 ĐOÀN THỊ THAO 6
3 VŨ THỊ HỒNG LAN 6.5
4 LÊ NHÃ KHUYÊN 6.5
5 NGUYỄN HỮU ĐẠT 5
6 TƯỞNG HƯƠNG QUỲNH 7.5
7 BÙI THỊ DIỄM MY 7
8 TRẦN NGỌC NHƯ 7.25
9 NGUYỄN HOÀNG ANH MINH 5.25
10 NGUYỄN KIM NGỌC 5.25
11 VŨ MỸ DUYÊN 5.5
12 NGUYỄN HỮU TRUNG HIẾU 5.25
13 NGÔ VĂN THANH 5.25

ĐIỂM THI THỬ MÔN TOÁN

LỚP TỐI NGÀY 23.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 PHẠM THUỲ TRANG 5
2 CUNG THỊ HẬU 5
3 LÊ THÁI THỊNH 5
4 LÝ ANH TUẤN 5.25
5 NGUYỄN VĂN DŨNG 5.5
6 VÕ THỊ PHƯƠNG 5.5
7 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 5.5
8 LƯ TÚ MY 5.5
9 NGÔ VĂN HOÀNG TÂM 5.5
10 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 6
11 TRẦN GIA LÂM 6
12 NGUYỄN DẠ THẢO 6.25
13 UNG THÀNH NHÂN 6.5
14 DIỆU 6.75
15 NGUYỄN ĐỖ THUỶ TIÊN 6.75
16 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 7
17 NGUYỄN HỮU ĐẠT 7.25

ĐIỂM THI THỬ MÔN LÝ

LỚP TỐI NGÀY 25.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 NGUYỄN DẠ THẢO 6.8
2 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 5.4
3 TRẦN VĂN HOÀ 6.6
4 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 5.2
5 LÊ THÁI THỊNH 5.8
6 NGUYỄN ĐỖ THUỶ TIÊN 5.2
7 NGUYỄN HỮU ĐẠT 7
8 DƯƠNG THANH HÀ 5.8

ĐIỂM THI THỬ MÔN HÓA

LỚP TỐI NGÀY 27.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 UNG THÀNH NHÂN 7.4
2 NGUYỄN THỊ NGỌC THUÝ 6.8
3 PHẠM THUỲ TRANG 6.2
4 NGUYỄN HỮU ĐẠT 7
5 VÕ THỊ PHƯƠNG 7
6 LÊ THÁI THỊNH 6.8
7 NGUYỄN HỮU TRUNG HIẾU 7.6

ĐIỂM THI THỬ MÔN ĐỊA LÝ

NGÀY 28.08.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 NGUYỄN MINH HIẾU 7
2 TRẦN THÀNH PHƯƠNG THẢO 6.5
3 NGUYỄN THỊ THU 6.5
4 NGUYỄN ANH NGOAN 6
5 TRƯƠNG CÔNG THOAN 6
6 NGUYỄN HOÀNG PHI 5.5

ĐIỂM THI THỬ MÔN SỬ

Thi ngày 26.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 NGUYỄN ANH NGOAN 8
2 NGUYỄN MINH HIẾU 8
3 NGUYỄN THỊ THU 6

ĐIỂM THI THỬ MÔN SINH

NGÀY 24.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 HỒNG ĐỨC 9.4
2 UNG THÀNH NHÂN 8.4
3 NGUYỄN THỊ THU HOÀ 7
4 ĐINH THỊ TUYẾT UYÊN 7.4
5 TẠ THI THU HÀ 4.2
6 PHẠM THUỲ TRANG 6.6
7 NGUYỄN DẠ THẢO 9
8 LÊ NHÃ KHUYÊN 9.2
9 HỒ MỸ DIỆU 9.2
10 LAN HƯƠNG 6.8
11 NGUYỄN THỊ NGỌC THUÝ 7.6
12 ĐỖ THỊ VÂN ANH 4.6
13 VÕ THỊ PHƯƠNG 6.4

ĐIỂM THI THỬ MÔN ANH

NGÀY 27.05.2016

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
1 PHẠM THỊ MỸ DIỆU 8.5
2 LÊ THỊ THANH THUỶ 7.625
3 NGUYỄN TOÀN BẢO CHÂU 7.875
4 KSOR LỆ 5.625
5 NGUYỄN ĐỖ THUỶ TIÊN 5.625
6 CUNG THỊ HẬU 6.625